Registrácia 2013


Členský poplatok na rok 2013 ostáva nezmenený – 7 EUR za osobu pre národnú úroveň.
Čo z toho má každý člen hradené?
základné úrazové poistenie na každej skautskej akcii na Slovensku i v zahraničí, ktorá sa koná s vedomím skautského vodcu
4x ročne časopis určený pre danú vekovú kategóriu (členovia 0 - 11 rokov: Džungľa, členovia 12 - 17 rokov: Skaut, členovia 18+: Médium)
zľavy vzťahujúce sa k skautskému preukazu (aktuálny zoznam a podrobnosti nájdete na webe SLSK)
Členský skautský preukaz - je platný len s aktuálnou fotografiou a členskou známkou platnou na príslušný kalendárny rok.
Zvýhodnený členský poplatok Pre sociálne znevýhodnených členov ostáva registračný poplatok naďalej nezmenený a to vo výške 1 €. Je potrebné priložiť k registrácii potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad.
Členovia z viacdetných rodín (rodina s 3 a viac registrovanými deťmi do 18 rokov) budú mať aj v roku 2012 nárok na zvýhodnenú výšku členského - registračný poplatok bude v tomto prípade vypočítaný podľa nasledovného kľúča: prvé dieťa – 7 €; druhé dieťa – 7 €; tretie dieťa a každé ďalšie dieťa – 1 €
(Príklad: rodina s 3 deťmi do 18 rokov = 7+7+1 = 15 €, alebo rodina s 5 deťmi = 7+7+1+1+1 = 17 €)
K zvýhodnenému členskému poplatku sa viažu v plnej miere všetky oprávnenia vychádzajúce z riadneho členského poplatku (úrazové poistenie, časopisy, zľavy na preukaz).

Registrovať sa môžete počas celeho roka...Posledná aktualizácia: 4. Jún 2018